Asiointi ja hallinto

Kuntalaki 29 § Tiedottaminen:

Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. Edellä mainittu pykälä on kirjattu myös Karstulan kunnan ja kuntakonsernin viestintäsuunnitelmaan, joka on hyväksytty Karstulan kunnanvaltuuston kokouksessa 21.6.2010 § 27. Viestintäsuunnitelman sisältö on hyvin viestintämyönteinen. Karstulan kuntaan voivat asiakkaat olla yhteydessä lakisääteisten palveluiden lisäksi hyvin monenlaisissa asioissa.

Ideamylly on antanut kaikille kuntalaisille mahdollisuuden osallistua Karstulan kuntaa kehittävien ideoiden esittämiseen. Ideat on käyty läpi ja joitakin niistä ollaan työstämässä. Hyviä ideoita kunnan kehittämiseksi voi edelleen esittää esimerkiksi alla olevan linkin kautta.

Voit asioida kunnassa puhelimitse, sähköpostilla, faxilla tai henkilökohtaisesti käymällä. 

Voit ottaa suoraan yhteyttä Karstulan kuntaan tätä kautta

Kunnan hallintosääntö (voimassa 1.1.2018 alkaen)

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.6.2019