Asiointi ja hallinto

Päätöksenteko 

Alla olevasta linkistä avautuu julkaisunäkymä Karstulan kunnan toimielinten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.       

Kunnanvaltuuston esityslista julkaistaan noin kuusi päivää ennen kokousta. Kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan noin neljä päivää ennen kokousta. Esityslistat näkyvät julkaisussa siihen saakka kunnes kokouksen pöytäkirja julkaistaan.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen, pääsääntöisesti kokouspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Julkaisussa on näkyvissä kuluvan vuoden ja sitä edellisen vuoden pöytäkirjat.

Julkaisussa nähtävänä oleva sähköinen pöytäkirja ei ole virallinen. Viralliset (allekirjoitetut ja tarkastetut) pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnantalolla. 

Viranhaltijapäätökset

 

Muutoksenhaku kunnallisiin päätöksiin

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin haetaan pääosin muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan ao. toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Muutoksenhakuohjeet liitetään asianosaisille tiedoksi toimitettaviin päätöksiin (pöytäkirjanotteisiin) ja ne pidetään yleisesti nähtävänä samoin kuin toimielinten pöytäkirjat.

 

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä hallinto- ja talouspalvelukeskuksessa hallintojohtajan työhuoneessa neljäntenä päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Jos nähtävänäolopäiväksi sattuu lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tietoa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antaa hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Riikka Perkiö, riikka.perkio(at)karstula.fi, puh. 044 459 6401.

Lautakuntien pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä pöytäkirjanpitäjän työhuoneessa kuudentena päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Tietoa lautakuntien päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat lautakuntien esittelijät tekninen johtaja Mari Voimäki, mari.voimaki(at)karstula.fi, puh.  044 459 6623 sekä sivistyspalvelujohtaja Anitta Rasi, anitta.rasi(at)karstula.fi, puh. 044 459 6671.

Muut pöytäkirjat (viranhaltijapäätökset, jaostot, johtokunnat yms.) muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä jokaisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävillä ko. toimielimen sihteerin tai viranhaltijan työhuoneessa. Tietoa päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat toimielinten esittelijät ja ao. viranhaltijat.