KUNTAVAALIT 2017

Äänestys vaalipäivänä

Vaalipäivänä 9.4.2017 äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin. Tieto äänestyspaikasta löytyy äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettavasta ilmoituskortista. Ohje äänestämisestä vaalipäivänä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta tästä.

Karstulan kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on kunnantalo Himmelin alakerroksen aulatilassa osoitteessa Virastotie 4, Karstula. Äänestyspaikka on vaalipäivänä avoinna säädetyn ajan klo 9.00-20.00. Äänestäjille on tarjolla vaalikahvit.

Henkilöllisyyden todistaminen
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää valokuvan sisältävä henkilöllisyystodistus, esim. poliisin antama henkilökortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai ajokortti. Henkilöllisyyden todistamiseen ei kelpaa pelkästään ilmoituskortti äänioikeudesta tai muut kuvattomat kortit ja asiakirjat. Mikäli äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Kortin hakemiseen tarvitaan passivalokuva.