KUNTAVAALIT 2017

Koti- ja laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.-4.4.2017. Ennakkoäänestysaikana voi äänestää myös laitoksissa ja kotiäänestyksessä tietyin edellytyksin.

Kotiäänestys
Kotonaan voi ennakkoäänestysaikana äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Muu äänioikeutettu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitaja voi ilmoittautua äänestämään Karstulan kunnan vaaliviranomaisten järjestämän kotiäänestyksen yhteydessä, jos
-     omaishoitajan äänioikeusrekisteriin merkitty kotikunta on Karstula
-     omaishoitaja asuu samassa taloudessa kuin kotiäänestykseen osallistuva henkilö
-     omaishoitajalla on voimassaoleva omaishoitosopimus Perusturvaliikelaitos Saarikan kanssa.

Sekä kotiäänestäjän että samalla äänestävän omaishoitajan tulee ilmoittautua kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestykseen ilmoittautumisen voi tehdä seuraavin tavoin:

  • Kirjallisesti Karstulan kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoite Virastotie 4, 43500 Karstula. Ilmoittautumislomakkeen voi ladata tästä ja niitä saa myös yhteispalvelupisteeltä, kunnantalolta ja Perusturvaliikelaitos Saarikan kotihoidosta.
  • Puhelimitse arkipäivisin klo 9-15 välisenä aikana numeroon 044 459 6620.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 välisenä aikana. Kotäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai viikonloppuna. Äänestäjälle annetaan ilmoittautumisajan päätyttyä tieto äänestyksen ajankohdasta ainakin kahden tunnin tarkkuudella. Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtivat keskusvaalilautakunnan tähän tehtävään määräämät vaalitoimitsijat.  

Laitosäänestys
Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnan hallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Karstulassa laitosäänestykset järjestetään Karstulan terveysaseman kuntoutusyksikössä, Mäntyrannan hoivayksikössä, Uusjokelan palvelukeskuksessa, palvelukoti Marjarannassa ja palvelukoti Kotipirtissä. Laitosäänestyksiin voivat osallistua myös palvelukoti Valkaman, palvelukoti Marjakodin ja Marjametsän sekä ryhmäkoti Maijalan asukkaat. Laitosäänestyksen käytännön järjestelyistä huolehtii kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta ja niistä julkaistaan ko. paikoissa erilliset kuulutukset.