asiointi ja hallinto

Sähköinen ilmoitustaulu

Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

Yksi osa kunnan tiedotustoimintaa on virallisten ilmoitusten saattaminen tiedoksi kuntalain 64 §:n edellyttämällä tavalla eli julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kunnantalo Himmelin toisen kerroksen aulassa, pääoven vieressä. Viralliset ilmoitukset julkaistaan pääsääntöisesti myös tällä internet-sivulla niiden nähtävänäoloajan. Erityislainsäädännön edellyttämissä tilanteissa sekä silloin, kun asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, viralliset ilmoitukset julkaistaan myös Viispiikkisessä ja mahdollisesti muissakin paikallislehdissä.