Kaavoitus, ympäristö ja rakentaminen

Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava

KAAVAEHDOTUS, 6.2.2019 

 Indeksikartta

Kaavamerkintöjen selitykset ja kaavamääräykset  

Kaavaehdotus itäosa, karttalehti 1

Kaavaehdotus itäosa, karttalehti 2

Kaavaehdotus itäosa, karttalehti 3

Kaavaehdotus itäosa, karttalehti 4

Kaavaehdotus pohjoisosa, karttalehti 1

Kaavaehdotus pohjoisosa, karttalehti 2

Kaavaehdotus pohjoisosa, karttalehti 3

Kaavaehdotus kaakkoisosa, karttalehti 1

Kaavaehdotus kaakkoisosa, karttalehti 2

Kaavaehdotus kaakkoisosa, karttalehti 3

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 1

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 2

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 3

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 4

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 5

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 6

Kaavaehdotus länsiosa, karttalehti 7

Kaavaselostus

 

Kaavaselostuksen liitteet:

 
 Aluerajauskartat  Liite 1.1Liite 1.2Liite 1.3
 Vesistöluettelo  Liite 2
 Kaavoitus- ja rakentamistilanne sekä maanomistus        Liite 3.1 / Liite 3.2 / Liite 3.3
 Perustietokartat  Liite 4.1 / Liite 4.2 / Liite 4.3
 Ympäristötietokartat  Liite 5.1 / Liite 5.2 / Liite 5.3                                          
 Luonto- ja maisemaselvityksen yhteenveto  Liite 6.1 / Liite 6.2 / Liite 6.3
 Mitoitusvyöhykkeet  Liite 7.1 / Liite 7.2 / Liite 7.3
 Tilastotaulukot  Liite 8.1 / Liite 8.2 / Liite 8.3 / Liite 8.4

Erilliset liitteet:

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Luonto- ja maisemaselvitys  Liite 1.1 / Liite 1.2 / Liite 1.3 / Liite 1.4

Muinaisjäännösinventointi

Rakennusinventointi
Inventointikortit

 

Vastineet lausuntoihin:

 

Vastine Keski-Suomen ELY- keskuksen lausuntoon luonnoksesta

Vastine Keski-Suomen museon lausuntoon luonnoksesta

Vastine K-S liiton lausuntoon luonnoksesta

Vastine Metsähallituksen lausuntoon luonnoksesta

Vastine Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi ry:n lausuntoon luonnoksesta

Vastine MTK Keski-Suomen lausuntoon luonnoksesta

Vastine Soinin kunnan lausuntoon luonnoksesta

Vastine UPM:n lausuntoon luonnoksesta

Vastine Vapon lausuntoon luonnoksesta

 

Vastineet mielipiteisiin:

 

1.1 Huutoniemi

1.2 Vastinginlahti

1.3 Mylly ja Mustikkapuro

1.4 Rantala

1.5 Kuivala

1.6 Istola

1.7 Tönölä, Riemurinne, Ahoranta, Riemuranta ja Kanttorila

1.8 Lisä-Patama

1.9 Juhola

1.10 Lisä-Lassinmäki

1.11 Saloranta

1.12 Juhanilantila

1.13 Pikku-Takala

1.14 Tervaniemi

1.15 Ilveslampi

1.16 Vuohiniemi

1.17 Rauhala

1.18 Ranta-Kuoppamäki

1.19 Kuntola

2.1 Aho ja Lisä-Aho

2.2 Ahonpää

2.3 Toivoranta

2.4 Mustakarhu

2.5 Valkeinen

3.1 Jokipelto

3.2 Kulhanlampi

3.3 Lisä-Ranta ja Toivola

3.4 Kujala ja Lehmäaho

3.5 Humpin vanha myllypaikka

3.6 Järvenpää

3.7 Päällisen palsta

3.8 Metsola ja Vesikytö

3.9 Pieni sydänmaa

3.10 Ala-kumpumäki ja Isoneva

3.11 Kurikkalampi

3.12 Lahti-Kallio

3.13 Lamminmäki ja Peltola

4.1 Nykäniemi

4.2 Raasunpelto, Arvola ja Haapakangas

4.3 Riihelä

4.4 Siintola, Kertunpaavola ja Salonsalmi

4.5 Koskinen ja Veneheitto

4.6 Myllykangas

4.7 Aho

4.8 Kylmälahti

4.9 Tiiliruukki

4.10 Aittosaari ja Uusitalo

4.11 Koskela I ja Koskela

4.12 Koskinen

4.13 Koskinen 2

4.14 Mattila I

4.15 Yläjoki

4.16 Saarikko

4.17 Myllyaho, Savola ja Myllypelto

4.18 Karpalo

4.19 Isolehto

4.20 Lehtomäki, Rantakangas ja Jokela

4.21 Martinmäki ja Hoikkalampi

4.22 Kärsäkangas

4.23 Mäkiniemi

4.24 Käpyranta, Pellonpää, Lähdekytö

4.25 Ketola I

4.26 Jokela

4.27 Mäkelä I

4.28 Kettukorpi

4.29 Alajoki, Välijoki ja Yläjoki

4.30 Saparomäki

4.31 Mäkilehto