Kaavoitus, ympäristö ja rakentaminen

Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava

 KAAVALUONNOS, 27.4.2015

 Indeksikartta

 Kaavamerkintöjen selostukset ja kaavamääräykset

 Kaavaluonnos itäosa, karttalehti 1

 Kaavaluonnos itäosa, karttalehti 2

 Kaavaluonnos itäosa, karttalehti 3

 Kaavaluonnos itäosa, karttalehti 4

 Kaavaluonnos pohjoisosa, karttalehti 1

 Kaavaluonnos pohjoisosa, karttalehti 2

 Kaavaluonnos pohjoisosa, karttalehti 3

 Kaavaluonnos kaakkoisosa, karttalehti 1

 Kaavaluonnos kaakkoisosa, karttalehti 2

 Kaavaluonnos kaakkoisosa, karttalehti 3

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 1

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 2

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 3

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 4

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 5

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 6

 Kaavaluonnos länsiosa, karttalehti 7

 Kaavaselostus

 

 Kaavaselostuksen liitteet:

 
 Aluerajauskartat  Liite 1.1Liite 1.2Liite 1.3
 Vesistöluettelo  Liite 2
 Kaavoitus- ja rakentamistilanne sekä maanomistus        Liite 3.1 / Liite 3.2 / Liite 3.3
 Perustietokartat  Liite 4.1 / Liite 4.2 / Liite 4.3
 Ympäristötietokartat  Liite 5.1 / Liite 5.2 / Liite 5.3                                         
 Luonto- ja maisemaselvityksen yhteenveto  Liite 6.1 / Liite 6.2 / Liite 6.3
 Mitoitusvyöhykkeet  Liite 7.1 / Liite 7.2 / Liite 7.3
 Tilastotaulukot  Liite 8.1 / Liite 8.2 / Liite 8.3 / Liite 8.4

 Erilliset liitteet:

 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  Liite 1.1 / Liite 1.2 / Liite 1.3 / Liite 2 
 Luonto- ja maisemaselvitys  
 Muinaisjäännösinventointi  

 Kantatilaselvitykset ja mitoitustaulukot:

 

 Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko itäosa

 Kantatilakartta itäosa, karttalehti 1

 Kantatilakartta itäosa, karttalehti 2

 Kantatilakartta itäosa, karttalehti 3

 Kantatilakartta itäosa, karttalehti 4

 

 Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko pohjoisosa

 Kantatilakartta pohjoisosa, karttalehti 1

 Kantatilakartta pohjoisosa, karttalehti 2

 Kantatilakartta pohjoisosa, karttalehti 3

 

 Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko kaakkoisosa

 Kantatilakartta kaakkoisosa, karttalehti 1

 Kantatilakartta kaakkoisosa, karttalehti 2

 Kantatilakartta kaakkoisosa, karttalehti 3

 

 Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko länsiosa

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 1

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 2

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 3

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 4

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 5

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 6

 Kantatilakartta länsiosa, karttalehti 7