Kaavoitus, ympäristö ja rakentaminen

Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos 

Kaavaehdotus 3.12.2018 

Linnunlaulun korttelin havainnepiirros
Kaavaehdotus 
Kaavaselostus


 

Liite 1:  Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Liite 2 : Teemakartta
Liite 3 : Asemakaavan luontoselvitys
Liite 4 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 5 : Vireilletulovaiheen vastineet
Liite 6 : Asemakaavan seurantalomake
Liite 7 : Rakennuskooste
Liite 8 : Kaavaluonnosvaiheen vastineet
Liite 9 : Kaavaehdotusvaiheen vastineet

Rakentamistapaohje, muu alue
Rakentamistapaohje, RKY-alue