Asiointi ja hallinto

Sisäiset palvelut

Kunnan palveluorganisaatiossa hallinto- ja talouspalvelukeskus tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia asiantuntija- ja tukipalveluja. Lisäksi palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti myös kuntakonsernille ja kuntaorganisaation ulkopuolelle. 

Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen tuottamat sisäiset palvelut: