karstulan työpaja

Fokuspaja  


Fokuspaja on tarkoitettu kaikenikäisille työnhakijoille, ja se toteutetaan ryhmätoimintana.

Ryhmä kokoontuu 13.9.-14.12.2017  keskiviikkona ja torstaina Karstulan työpajalla, Heikintie 2, kello 9.00 -14.00.

Toiminta on osa Karstulan työpajan toimintaa, jonka toimintamallin on luonut Varstaajat ry:n vetämä Työväline-hanke (2015 -2016) ansiokkaasti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Työväline-hankkeen kokemukset ja hyvät käytänteet siirretiin osaksi Karstulan työpajan toimintaa. Mukana toiminnassa on Saarikan kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, Piispalan Nyt -työpaja, Piispalan Hyvinvoiva Nuori-hanke, Karstulan kunnan etsivä nuorisotyö, Karstulan kunnan liikunnanohjaaja ja hyvinvointivastaava sekä työllisyysyksikkö.

Fokuspajalla voi olla kuntouttavalla työtoiminnalla tai pajasopimuksella. Tavoitteena on kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, ryhmässä toimimista sekä valmiuksia edistää omaa työkykyisyyttä liikunnan, ravitsemuksen ja säännöllisen arkirytmin keinoin.

Tutustumme myös seudun yrityksiin ja oppilaitoksiin. Pajalla vahvistamme työnhakutaitoja ja työelämätuntemusta.

Fokuspajalla tarjoamme työn ohella yksilövalmennusta, jonka tukena on ryhmän tarjoama vertaistuki. Erilaisten toimintapäivien aikana asiakkaita kannustetaan lisäämään omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia aktiivisuuden kautta.

Lisää Fokuspajan toiminnasta voi nähdä Karstulan pajojen yhteiseltä Facebook sivulta: