karstulan työpaja

Oppisopimuskoulutus

Pajalla on vuodesta 2001 alkaen koulutettu oppisopimuksella puualan osaajia. Koulutus on tutkintoon johtava ja se toteutetaan yhteistyössä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen, POKE:n, kanssa. Kerrallaan koulutettavia on pajalla 1-4 henkilöä. Koulutuksen työssäoppimisen ja teoriaopinnot voi suorittaa Karstulan työpajalla.

Oppisopimuskoulutuksen kesto on 2 vuotta. Koulutettava on työsopimuksella työsuhteessa pajaan ja saa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä pajaan tai paikalliseen työvoimatoimistoon.