Karstulan työpaja

Yleistä

Karstulan kunnan ylläpitämä työpajatoiminta on alkanut vuonna 1991. Ensimmäiset vuodet toiminta oli varsin pienimuotoista korjausverstastyyppistä toimintaa. Pajatoimintaa ryhdyttiin kehittämään voimakkaasti vuonna 1995. Toiminta rakennettiin tuotannon osalta paikallisten yritysten avulla alihankintamuotoiseksi tuotannoksi. Paikkakunnan veturiyritysten avulla pajalle saatiin pikkuhiljaa tuotteita, jotka loivat pohjan pitkäjänteiselle toiminnalle. Vuodesta 1996 alkaen tuotanto on koostunut 90 % erilaisista alihankintatöistä.

Pajan toimintaideologia perustuu työn tekemiseen ja sitä kautta oppimiseen. Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen työntekijän yksilölliset tarpeet. Kerrallaan pajassa työskentelee ja opiskelee muutama henkilö. Pajalla on johtaja ja yksi työnohjaaja/valmentaja.

Toiminnan tavoite on työntekijöiden integroiminen työmarkkinoille ja kouluttamattomien ohjaaminen ammatilliseen koulutukseen. Toimintaideologian mukaisesti tavoitteena on opetella työnteon kautta valmiuksia työelämään. Tavoitteisiin liittyen painotetaan toiminnassa seuraavia osa-alueita:

  • syrjäytymisen ehkäisy
  • aktivointi ja elämänhallinnan parantaminen
  • oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen
  • mestari-kisälli -mallinen toiminta

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät nuoret, mutta pajaan työllistetään myös vanhempia pitkäaikaistyöttömiä.