asuminen ja rakentaminen

Kaavoitus

Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhdyshenkilöt kaava-asioissa

Karstulan kunnassa alueiden käytön suunnittelusta vastaa kunnanhallitus.

Kunnan yhdyshenkilöt kaava-asioissa:

Maakunta- yleis- ja asemakaava-asiat
• Kunnanjohtaja Hilkka Hakala

• Rakennustarkastaja Marjut Sillanpää 

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösasiat
• Rakennustarkastaja Marjut Sillanpää

Lainvoimaiset ranta-asemakaavat
• Rakennustarkastaja Marjut Sillanpää

Uuden ranta-asemakaavan laadinta

• Rakennustarkastaja Marjut Sillanpää
• Alue- ja kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi
• Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen


Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2016-2017

 

Aluearkkitehtitoiminta

Kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi
Karstulan toimistopäivä tiistaisin teknisellä osastolla
puh. (014) 459 8405
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi(at)karstula.fi

Muina päivinä:
Saarijärven kaupunki
Maankäyttö ja kaavoitus
PL 13
43101 Saarijärvi
puh. (014) 459 8405
puh. 044 459 8405
(Karstulaan lähetetty sähköposti tulee myös Saarijärvelle)

• Kuntien kaavoitusasiat päätyönä
• Neuvontaa rakennusoikeus- ja poikkeamisasioissa
• Karstulan lisäksi Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pylkönmäen aluearkkitehti

Avustajina
Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen
Saarijärven kaupunki
Maankäyttö ja kaavoitus
puh. (014) 459 8435, 044 459 8435
mirja.tarvainen(at)saarijarvi.fi

Kaavavalmistelija Sari Peura
Saarijärven kaupunki
Maankäyttö ja kaavoitus
puh. (044) 459 8210
essi.jokinen(at)saarijarvi.fi


Maakuntakaava
Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Siinä esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään vain koko maakuntaa, seutukuntia tai useampia kuntia koskevia vaikutuksia ja tarpeita. Maakuntakaavan aikatähtäys on 10-20 vuotta.


Asemakaavayhdistelmä
Asemakaavayhdistelmistä löydät voimassaolevat asemakaavat Karstulan alueelta. Palvelun kautta on mahdollista  tulostaa myös vahvistamattomia kaavaotteita. Viralliset kaavaotteet esimerkiksi lupahakemuksiin on tilattava Karstulan kunnan teknisestä palvelukeskuksesta p. 044 459 6631.