asuminen ja rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Toimisto palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta näissä asioissa. Käytännössä toimiston työ painottuu ennakko-ohjaukseen ja neuvontaan.

Rakennustarkastaja Marjut SIllanpää
puh. 044 459 6637

  • neuvonta
  • rakennusluvat ja tarkastukset
  • poikkeamis- ja kaava-asiat
  • tonttiasiat

Kanslisti Kati Jokinen
puh. 044 459 6630

  • paloaseman päällikkö
  • nuohoojat