tienkäyttäjät

Yksityistiet

Yksityistiet ja yleinen tiehallinto

Yksityistieasioita hoitaa Raimo Pekkanen puh. 044 459 6624

• neuvonta yksityistieasioissa
• yksityistieavustukset


Liikenne- ja liikenneturvallisuusasiat, Niilo Heikkinen puh. 044 459 6626

Tie- ja katselmusjaosto
• yksityistielain ja -asetuksen mukaiset toimitukset
• toimitukset
• yksityisteiden valvonta

Jaoston kokoonpano:

Jaoston esittelijä:
Ympäristösihteeri/mittausteknikko Raimo Pekkanen