asuminen ja rakentaminen

Vesi- ja viemäriasiat

Karstulan kunnan vesi- ja viemärilaitos

Tekninen johtaja Mari Voimäki
puh. 044 459 6623
• rakentamisasiat

Yhdyskuntateknikko
Niilo Heikkinen
puh. 044 459 6626
• työnjohtotehtävät
• vesi- ja viemärilaitos
• kaavatiet

Kanslisti Kati Jokinen
puh. 044 459 6630
• laskutusasiat

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Raimo Salo
puh. 044 459 6595
• vesi- ja viemäriliitokset ja korjaukset