Asuminen ja rakentaminen

Ympäristö

Karstulan kuntastrategiassa vuoteen 2015 kunnan perustehtäväksi on kirjattu, että vuonna 2015 Karstula tarjoaa yrittämiseen kannustavan sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisän maaseutumaisen toimintaympäristön. 

Karstulan kunnassa tehdään vuosittain erilaisia projekteja ympäristön parantamiseksi. Viimeisimmät projektit ovat olleet Peränevan kosteikon rakentaminen, Lampisuon kaatopaikan maisemoiminen ja Pääjärven vähäarvoisen kalan tehokalastus sekä muutama vuosi sitten valmistunut Pääjärven alimman vedenpinnan nostohanke ja Kiminginjoen kalataloudellinen kunnostus, jotka toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Pääjärven pohjapato tehtiin kiveämällä koskenniskaa ja rakentamalla veden alle louhekynnys. Työ toteutettiin yhtä aikaa Kouheroistenkosken kalataloudellisen kunnostuksen kanssa (kuvassa valmis pohjapato).

Ympäristösihteeri/mittausteknikko Raimo Pekkanen
puh. 044 459 6624