ympäristö

Haja-asutuksen jätevedet

Kiinteistöillä jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä tulee olla nykyisestä jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesijärjestelmän taso. Lisäksi kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Jätevesiselvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje tulee säilyttää kiinteistöllä ja tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle.

Haja-asutuksen jätevesiä koskeva uudistettu jätevesiasetus (Vna 209/2011) tuli voimaan 15.3.2011. Uuden asetuksen mukainen jäteveden vähimmäispuhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta 80 %, fosforin osalta 70 % ja typen osalta 30 %. Jäteveden käsittelymenetelmiä ovat mm. maahan imeytys, maasuodatus ja pienpuhdistamo.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on parannettava asetuksen mukaiseksi viimeistään maaliskuuhun 2016 mennessä. Jos rakennuksessa tehdään merkittäviä korjaustöitä, tulee jätevesijärjestelmä parantaa korjaustöiden yhteydessä. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai parantamisesta tulee laatia suunnitelma ja hankkeelle on haettava rakennus- tai toimenpidelupa.

Vaatimukset eivät koske kiinteistöjä, joilla on olemassa oleva käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä ja joiden haltijat/vakituiset asukkaat ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 vuotta. Lisäksi erityisistä syistä kiinteistölle voidaan myöntää poikkeaminen asetuksen vaatimuksista.

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi myöntää jatkoaikaa jätevesijärjestelmän korjaamiselle, mikäli korjaamisesta aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa ole.

Karstulan kunnan viemäriverkostojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä on määrätty 

Kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt

jossa annetaan mm. tulkintaohjeita jätevesien maaperäkäsittelyn suunnitteluun. Ohje on tarkoitettu järjestelmien suunnitelman laatijoille apuvälineeksi.

 


Sakokaivojen tyhjennyspalvelut

Karstulassa sako- ja pullokaivojen tyhjennyksiä tekevät:

Pekka Piispanen

puh. 040 594 5602

Saarijärven Lokapalvelu Oy

puh. 0400 150 300 

Heikki Mäenpuro

puh. 0400 242 450

Tuomas Rämänen

puh. 040 824 1784 

Heikki Honkonen

puh. 0400 216 989

Ympäristönhuolto Kotilainen Oy

puh. 050 310 0565

Wuorelan Metsäpalvelu/Pauli Pekkarinen

puh. 040 528 3066