luvat ja ilmoitukset

Lannankäsittely

Kotieläinten lannankäsittely

Nitraattiasetuksen mukaan eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä. Erityisestä syystä lantaa voidaan varastoida myös pellolla ns. lantapatterissa.

Lannan patteroinnista tehdään ilmoitus vähintään 30 päivää ennen patterin perustamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään patterin paikka.

Lannan patteroinnissa on noudatettava nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 9.11.2000/931) liitteen 1 ohjetta.