Kasvatus ja koulutus

Lukio

Karstulan lukio järjestää nuorisoasteen lukiokoulutusta valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan. Koulutusta monipuolistavat koulukohtaiset kurssit ja monimuotoiset opetusmenetelmät, jotka mahdollistavat ammatillisia opintoja ja yliopisto-opintoja lukio-opiskelun yhteydessä. Lukiossa voi opiskella myös aikuislukion opetussuunnitelman mukaan.

Lukion rehtori Anitta Rasi
puh. 044 459 6671

 

Perusopetus

Kunta järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta oppivelvollisuusikäisille sekä ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetusta. Kirkonkylässä toimii Karstulan peruskoulu, jossa ovat vuosiluokat 0-9.

Perusopetuksen koulujen esimiesten yhteystiedot:
Laaksolan ja Tolppilan koulut
Rehtori Jaana Talja
-Latvala
p
uh. 044 459 6661