KASVATUS JA KOULUTUS

Etsivä nuorisotyö

Mitä?
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin.  Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut sekä löytämään omat vahvuudet. Työtä tehdään nuoren lähtökohdista käsin, yhdessä eri verkostojen kanssa.  Työskentely muotoutuu yksilöllisesti kunkin nuoren tilanteen mukaan. Etsivää nuorisotyötä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenelle?
Etsivän nuorisotyön ensisijainen tehtävä on auttaa ja tukea niitä alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta opiskeluissa, ammatinvalinnassa, työn etsimisessä ja oman elämän suunnittelussa. Jos siis painiskelet opiskelupaikan, asunnon, työn, harrastuksen, inttiasioiden tai minkä tahansa elämän pulmatilanteen kanssa, etsivä nuorisotyöntekijä on sinua varten!

Missä?
Etsivän nuorisotyön toimisto sijaitsee Karstulan kunnantalo Himmelin alakerrassa osoitteessa Virastotie 4. Etsivä nuorisotyöntekijä kuitenkin jalkautuu sinne, missä nuoret liikkuvat, esimerkiksi koululle tai nuorisotilalle. Nuoren kanssa voidaan yhdessä sopia hänelle mieluinen paikka kohdata.
Karstulan etsivä nuorisotyö on myös Facebookissa "Teija etsivä nuorisotyöntekijä Kemppainen" ja Instagrammissa "etsiva_karstula".
Miten työskennellään?
Työskentely nuoren kanssa voi olla esimerkiksi keskustelua, ohjausta, rinnalla kulkemista, käytännön asioiden hoitamista yhdessä nuoren kanssa ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin. Etsivä nuorisotyöntekijä voi myös vierailla kouluissa, kerhoissa, nuokkarilla jne.

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse tai ohjautua asiakkaaksi yhteistyötahojen, esimerkiksi koulun, sosiaalitoimen tai TE -toimiston kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään, mikäli heillä herää huoli nuoren elämäntilanteesta.

Etsivän työn periaatteita 

  • Vapaaehtoisuus
  • Luottamuksellisuus
  • Tavoitteellisuus
  • Nuoren näkeminen kokonaisuutena 
  • Usko nuoren omiin vahvuuksiin
  • Vastuullisuus -jokainen on vastuussa omasta elämästään

 

Yhteystiedot:

Etsivä nuorisotyöntekijä
Teija Kemppainen

puh. 044-4596619
teija.kemppainen(at)karstula.fi

"Elämä on sitä mitä teet siitä"