Kasvatus ja koulutus

Koulukuraattoripalvelut Karstulassa

Karstulassa kuraattorin työtä tekevät sekä koulukuraattori (eo-3lk ja lukio) että vastaava kuraattori (4-9 lk). He toimivat Karstulan lisäksi Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kouluissa. Koulukuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen.

3 faktaa
1. Lain mukaan jokainen oppilas on oikeutettu kuraattoripalveluihin
2. Koulukuraattori on koulun työntekijä ja koulussa työskentelevä sosiaalialan ammattilainen
3. Palvelut koskettavat kaikkia esikoulusta lukiolaisiin saakka (esiopetusryhmät Tolppilassa ja Tippamäellä, Tolppilan ja Laaksolan koulut sekä Karstulan lukio)

Mitä koulukuraattori tekee?

Koulukuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu oppilastyö ja tukikeskustelut, luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely, vanhempainillat, tapahtumat, jne.), kodin ja koulun yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin ja oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Koulukuraattori voi olla mukana pohtimassa esimerkiksi oppilaan koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun sekä kiusaamiseen liittyviä asioita. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.
Koulukuraattori työskentelee Karstulassa pääasiassa maanantaisin, vastaava kuraattori oppilaskohtaisessa työssä pääasiassa maanantaisin ja tiistaisin. Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja yhteydenottopyynnöt ovat toimivia yhteydenpitotapoja minä viikonpäivänä tahansa. Karstulassa kuraattoreiden työhuoneet sijaitsevat Himmelissä, sivistysosastolla, missä myös tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti.

 

Yhteystiedot:

Vastaava kuraattori Katja Salminen-Lahtinen
puh. 044 459 6593
katja.salminen-lahtinen(at)karstula.fi

Koulukuraattori Henna Alanen
puh. 044 459 6678
henna.alanen(at)karstula.fi