Kasvatus ja koulutus

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ sisältää oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien sekä tunne-elämän arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologi on peruskoulun oppilashuoltoryhmän vakiojäsen. Karstulassa koulupsykologi osallistuu myös lukion oppilashuoltoryhmään.

Koulupsykologi tukee tarpeen mukaan perhettä ja nuorta vaikeissa elämäntilanteissa ja nuoruuden kasvukivuissa. Tapaamisia voidaan järjestää säännöllisesti tai kertaluontoisesti. Koulupsykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamiset sovitaan pääasiassa ajanvarauksella puhelimitse. Tarvittaessa oppilas/opiskelija voidaan ohjata keskustelemaan terveyskeskuspsykologille, perheneuvolaan, nuorisopsykiatrian poliklinikalle tai mielenterveystoimistoon pääsääntöisesti yhteistyössä vanhempien kanssa.

Koulupsykologin vastaanotot ovat koulujen yhteydessä.

Koulupsykologit ovat osa Perusturvaliikelaitos Saarikan toimintaa. Karstulan koulupsykologina toimii psykologi Sonja Reini.