tippamäki


Kasvatus ja koulutus

Päivähoito

Alle kouluikäisten lasten päivähoidosta vastaavat päiväkoti Tippamäki, ryhmäperhepäiväkoti Rypäle sekä perhepäivähoitajat. Tippamäen päiväkodissa toimii myös keskustan alueen toinen esiopetusryhmä. Hoitopaikkoja on myös vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille. Hoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden.

31.12.2018 mennessä syntyneille karstulalaisille lapsille myönnetään 12 kk:n ajan joko maksuton päivähoitopaikka tai 100 € kuntalisää kotihoidontukeen kotona tai yksityisessä hoidossa hoidettavalle alle 3 vuotiaille lapsille. 12 kk:n jakso voi muodostua yksinomaan päivähoidosta, yksinomaan kotihoidosta, yksinomaan yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen yhdistelmistä. 12 kk voi koostua myös useammista jaksoista. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Vastuualueen esimies
päivähoidonjohtaja
Jukka Lehtonen

Muhosentie 11
puh. 044 459 6644

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja
Merja Antila
puh. 044 459 6582

 
Katso tästä lisätietoja: