Kasvatus ja koulutus

Perusopetus

Kunta järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta oppivelvollisuusikäisille sekä ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetusta. Kirkonkylässä toimii Karstulan peruskoulu, jossa ovat vuosiluokat 0-9.