tolppila1


Kasvatus ja koulutus

Tolppilan koulu

Tolppilan koulu toimii Karstulan keskustassa. Koulumme on perustettu vuonna 1878. Oppilaita lukuvuonna 2014-2015 on kaikkiaan 284, henkilökuntaan kuuluu hieman yli 30 työntekijää. Koulussamme on kaksi esiopetusluokkaa (yksi Tolppilassa ja Tippamäellä), pienluokka ja 12  ns. yleisopetuksen luokkaa.

Tolppilan ja Laaksolan koulut muodostavat hallinnollisesti yhtenäisen Karstulan peruskoulun. Kun puhumme Tolppilasta, tarkoitamme vuosiluokkia 0 - 6 ja kun puhumme Laaksolasta, tarkoitamme vuosiluokkia 7 - 9.
           

Poissaololupalomake