21.11.2018

Karstulan kuntalisä työllistämiseen 2019

Kunnanhallitus 5.11.2018


Karstulan kuntalisä työllistämiseen:
Hakumenettely:
Kuntalisää myönnetään 400 €/kk karstulalaisille yhdistyksille, järjestöille ja yrityksille, jotka palkkaavat karstulalaisen pitkäaikaistyöttömän (vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen työttömän työnhakijan vähintään kuukaudeksi, mutta enintään 35 viikon n. 8,5 kk ajalle työsuhteeseen, josta maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa). Työllistetyn työajan on oltava vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta tai 140 tuntia kuukaudessa. Kuntalisää haetaan harkinnanvaraisesti n. 8,5 kk kerrallaan.


Tulostettavat kuntalisähakemus ja hakemuksen liitteet löytyvät sähköisestä asioinnista


Hakemus toimitetaan osoitteella:
sakari.honkonen@karstula.fi / kirsti.rasi@karstula.fi
tai
Karstulan työllisyysyksikkö, Kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, 43500 Karstula

Takaisin