15.01.2019

Teiden talvikunnossapidosta ja katuvalaistuksesta

Kaavateiden talvikunnossapidosta

Kunta:

Asemakaava-alueen tiet ja kevyenliikenteenväylät , ELY:n hoitovastuulla olevia väyliä lukuun ottamatta (kartta). 

  • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten pysäköintialueiden auraus, polanteenpoisto, ja tarvittaessa lumivallien poistaminen
  • tarvittavat lumen siirrot ja kuljetukset, liukkauden torjunta, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen ja keväällä hiekoitushiekan poistaminen.

ELY-keskus:

  • Asemakaava-alueen ulkopuoliset maantiet ja kevyenliikenteenväylät (kartta) .

Kiinteistön omistajan/ -haltija:

  • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
  • tonttiliittymän kunnossapidosta huolehtiminen tarvittavine näkemäalueineen
  • kadun / kevyen liikenteen väylän auraustöiden yhteydessä syrjäytyneen aurausvallin poistaminentonttiliittymästä

Karstulassa kunta on ottanut kunnanvaltuuston päätöksellä kunnossa- ja puhtaanapitolain nojalla kiinteistölle kuuluvat jalkakäytävien talvihoitotehtävät  hoitaakseen asemakaava-alueella, ELY:n hoitovastuulla olevia väyliä lukuun ottamatta. 

Lumenpoistoon ryhdytään hoitoluokassa A1, kun lumen paksuus keskimäärin 3 cm; hoitoluokassa A2 lähtöraja on 5 cm. Suurin osa kaavateistä ja kevyenliikenteen väylistä on hoitoluokassa A2.

Kapeilla ja sorapintaisilla teillä on tarpeen jättää n. 5cm suojakerros tiivistynyttä lunta murskeen auraamisen välttämiseksi.

Kaavateiden katuvalaistuksesta Karstulassa kunta vastaa katuvalaistuksen asemakaava-alueen kunnossapidosta, poislukien Vt13, Kt58 (Kivijärventie,Vastinki - Humpintie - Humpintien ja Syrjämäentien risteysalue - Jyväskyläntie -Ohitustie - Keuruuntie  - Keuruuntie, Kangasaho)

Häiriöilmoitukset Karstulan kunnan hallinnoimista teistä ja katuvalaistuksesta: puh. 044 4596626,    sähköposti, niilo.heikkinen@karstula.fi

Häiriöilmoitukset ELY:n hallinnoimista teistä ja katuvalaistuksesta: Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 ELY tiet asemakaava
 ELY tiet ja yksityistiet

 

Takaisin