03.04.2019

VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, KOTIÄÄNESTYS JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, KOTIÄÄNESTYS JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
14.4.2019 toimitettavien eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 3.-9.4.2019 välisenä aikana.
Karstulan kunnan alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, 43500 Karstula, puh. 044 459 6505
Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:
 ke 3.4.2019 - pe 5.4.2019 klo 10.00-17.00
 la 6.4.2019- su 7.4.2019 klo 10.00-14.00
 ma 8.4.2019- ti 9.4.2019 klo 10.00-18.00


Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti. Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.


Väliaikainen henkilökortti
Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin. Väliaikaista henkilökorttia voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta. Lupapalvelujen ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus


Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Karstulan kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.
Henkilön, joka haluaa ennakkoäänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä lomakkeella, jota saa Karstulan asiointipisteestä (Virastotie 3) ja sen voi palauttaa asiointipisteeseen tai postittaa osoitteeseen Karstulan kunnan keskusvaalilautakunta, Virastotie 4, 43500 Karstula.
Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse 044 459 6505. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.


Ennakkoon äänestäminen laitoksissa
Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.


Vaalipäivän äänestys
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00-20.00
Äänestyspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula


Karstulassa 18.2.2019
Karstulan kunnan keskusvaalilautakunta

Takaisin