13.03.2019

Avustus yritysten ja yhteisöjen kesätyöllistämiseen 2019

Karstulan kunta myöntää avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstulalaisten nuorten kesätyöllistämiseen vähintään kuukauden mittaiseen työsuhteeseen ajalla 2.5.-30.9.2019. Avustus on suuruudeltaan 270 €/kesätyöntekijä. Avustusten hakuaika päättyy 17.5.2019 klo 16.00 mennessä. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuori on 16-25 -vuotias (syntymävuosi 1993-2002) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2019 ollut Karstula.

Kesätyöavustusta haetaan 17.5.2019 klo 16.00 mennessä täyttämällä lomake. 

Paperimuotoisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon infopisteestä ja asiointipisteestä.Takaisin