12.04.2019

Lasten ja perheiden palvelut Karstulassa- opas ilmestynyt

"Lasten ja perheiden palvelut Karstulassa" -opas on ilmestynyt!

Opas löytyy mm. kunnan nettisivuilta sähköisessä muodossa http://www.karstula.fi/binary/file/-/id/1/fid/4945/ sekä jatkossa paperisena versiona esim. neuvolan odotustiloista. Oppaaseen on koottu mahdollisimman kattavasti karstulalaisten lasten ja perheiden palvelut. Lisääkin mahtuu, joten jos sinun/järjestösi/yhdistyksesi tarjoamaa palvelua ei oppaasta löydy, ilmianna toimintasi katja.salminen-lahtinen@karstula.fi !

Opas on tehty osana kansallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), jonka tavoitteena on, että lapsi- ja perhepalvelut vastaavat paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin, ovat saatavissa oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti. Painopistettä halutaan siirtää ennaltaehkäiseviin palveluihin ja ottaa lapset ja perheet sekä kaikki heidän kanssaan toimivat tahot mukaan palveluiden suunnitteluun. Yhtenä osana LAPE:a kuntiin luodaan perhekeskustoimintamalli. Perhekeskustoiminnan tarkoitus on verkostoida nykyisin hajallaan olevat lapsiperheiden palvelut toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi, fyysisetsi mahdollisimman lähelle toisiaan. Perhekeskustoiminta tuo moniammatillista apua ja tukea lasten, nuorten ja perheiden lähelle.

Karstulassa LAPE -työstä vastaa perhekeskusvastaava/ vastaava kuraattori Katja Salminen-Lahtinen työparinaan hyvinvointivastaava Mirka Oinonen. Työtä koordinoi kunnan LAPE-työryhmä.

Takaisin