15.05.2019

Europarlamenttivaalit 2019 Karstulassa

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT
Europarlamenttivaalit toimitetaan su 26.5.2019 klo 9.00-20.00. Äänestyspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula  
Ennakkoäänestys Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 15.-21.5.2019. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, 43500 Karstula  
 ke 15.5.2019 - pe 17.5.2019 klo 10.00-17.00  la 18.5.2019- su 19.5.2019 klo 10.00-14.00  ma 20.5.2019- ti 21.5.2019 klo 10.00-18.00  
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.  
Kotiäänestys  
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse  äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.   
Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin.   
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Karstulan kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.  
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16. Jos puhelimitse tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.  
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjä itse tai äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Lomakkeita on saatavana asiointipisteestä (Virastotie 3). Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse 044 459 6505.   
 2 Ennakkoon äänestäminen laitoksissa  
Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.   
Ulkomainonta  
Vaalien ulkomainonta alkaa keskiviikkona 8.5.2019. Ulkomainonta sallitaan keskustan taajama-alueella  ainoastaan Koulutien varrella, Tolppilan koulun kohdalla.     
23.4.2019 Karstulan kunnan keskusvaalilautakuntaTakaisin