Hyvinvoiva karstunen

Ohjelman lähtökohdat

Karstulastrategiassa kunnan perustehtäväksi on määritelty seuraavasti: Tarjoamme työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustavan sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisän maaseutumaisen toimintaympäristön. Valituista toimintalinjoista kaikki liittyvät jollakin tavoin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tällaisia toimintalinjoja ovat: monipuolistamme asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, edistämme kuntalasten omaehtoisten hyvinvointipalvelujen tarjontaa, kehitämme paikallisia perus- ja 2. asteen koulutuspalveluja, huolehdimme paikallisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kansalaisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen voidaan vaikuttaa erilaisten toimintojen kautta. Sairaudet ovat jokaisen ihmisen kokemaan elämänlaatuun keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Ennaltaehkäisevän työn merkitys on sekä yksilöllinen että koko yhteiskunnan kannalta ensiarvoinen. Hyvinvoiva karstunen -ohjelmassa painopiste on hyvinvoinnin edellytyksiä luovassa toiminnassa.

Mitä on karstunen hyvinvointi

Karstulan hyvinvointistrategia pohjautuu laajaan hyvinvointikäsitteeseen. Ihmisen hyvinvointi muodostuu henkisistä, fyysisistä ja aineellisista tekijöistä. Karstusesta näkökulmasta tämä tarkoittaa aktiivista, itsestään huolehtivaa ja myös lähimmäisestään vastuuta tuntevaa kansalaista. Jotta ihminen voisi olla aktiivinen, hän tarvitsee tilaisuuksia toteuttaa itseään. Hänellä on myös oltava mahdollisuus saada neuvoa, opastusta ja hoitoa silloin, kun siihen on tarvetta. On myös tilanteita, jolloin ihminen ei kykene itse hakemaan hyvinvointiinsa oleellisesti liittyviä palveluja. Tällöin tarvitaan palvelujen tuottajien aloitteellisuutta.

Kunnan rooli tässä kaikessa on olla ennen muuta edellytysten luojana. Varsinaisesta hyvinvointia edistävästä toiminnasta vastaa verkosto, jossa toimijoina on kunnan lisäksi kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä.

Ihmisten aktiivisuuteen suoraan vaikuttava tekijä on, miten hän saa tietoa erilaisista hyvinvointiinsa liittyvistä asioista. Karstulan kunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa riittävää tiedottamista ja jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kesken ja kanssa. Tätä vuoropuhelua voi käydään Viispiikkisen ja jatkossa myös sosiaalisen median välityksellä.

Ajankohtaista


Hyvinvointivastaavana aloitti Mirka Oinonen 1.8.2014. Hänet tavoittaa osoitteesta mirka.oinonen@karstula.fi tai puhelimitse 044 4596511

 

Linkki Hyvinvoiva karstunen -ohjema

Linkki blogiin