TAITEEN PERUSOPETUS


 

 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda pohjaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa muita kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on avata oppilaalle uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria.  Tehtävänä on myös kehittää ajattelun taitoja ja luovuutta. Taiteen perusopetuksen tuntimäärä on 500 tuntia.

Taiteenalan perusteiden opinnot kestävät 6 vuotta ja tämän jälkeen tai käytännössä jo tämän aikana suoritetaan työpajaopintoja. Tämä tarkoittaa usein korvaavuuksia: esim. kuvataiteen ja käsityötaiteen työpajaopinnoiksi käy osallistuminen jollekin kansalaisopiston käsityöalan tai kuvataiteen kurssille.  Perusteissa opetusta on 60 tuntia lukuvuodessa ja työpajaopintoja pitäisi kertyä 140 tuntia. Kurssien hyväksymisestä osaksi tutkintoa päättää rehtori.

Lukuvuonna 2018 - 2019 taiteen perusopetusta järjestetään kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa. Kuvataiteessa on ryhmät Karstulassa ja Kyyjärvellä. Muut ryhmät kokoontuvat vain Karstulassa.

Katso tarkemmat kurssitiedot tästä.

Karstulalaisille taiteen perusopiskelijat voivat hakea 50 e arvoista opintoseteliä, jonka voi käyttää opintomaksuun. Opintoseteli myönnetään perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Viimeinen hakupäivä 28.9.2018. Lomake löytyy täältä.