KIRJASTO

Lasten ja nuorten kirjasto

 

VARHAISKASVATUSYHTEISTYÖ

Kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Suunnitelmassa kerrotaan alle kouluikäisille lapsille suunnatuista kirjastopalveluista. Lue lisää täältä.

Yhteisökortti

Kirjasto suosittelee päiväkodeille ja perhepäivähoitajille yhteisökorttia, jolla voi lainata työhön liittyviä aineistoja, esimerkiksi lastenkirjoja tai ammattikirjallisuutta. Kirjasto uusii yhteisökortilla lainatut aineistot automaattisesti (max. 5 uusintaa / laina). Myöhästymismaksuja ei peritä eikä muistutuksia lähetetä, ellei aineistosta ole varauksia. Kortin haltija on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta.

Satutuokiot

Satutuokiot järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa kirjaston satunurkassa. Tuokiot on tarkoitettu ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän hoitajilleen / vanhemmilleen. Osallistujat saavat satupassin, johon liimataan tarra jokaisen satutuokion päätteeksi. Kun passi on täynnä, osallistuja saa kirjastolta yllätyslahjan.

 

Satutuokiot_kevät2019

 

kouluyhteistyö

Karstulan kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä Tolppilan ja Laaksolan koulujen kanssa. Yhteistyön suuntaviivat on määritelty kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmassa.

Kirjavinkkaukset ja kirjastonkäytönopetukset

Kirjasto tarjoaa kirjavinkkauksen vuosittain kaikille neljäsluokkalaisille. Kirjastonkäytönopetukset järjestetään ensimmäisen, kolmannen, viidennen ja seitsemännen luokan oppilaille. Muut luokat kutsutaan satuseikkailuun, lukudiplomin esittelytuokioon tai Lukuviikolla pidettävään sanataidetyöpajaan.

Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille kirjasto järjestää kirjastonkäytönopetusta pyydettäessä.

Lukudiplomit

Karstulan kirjaston omat lukudiplomilistat ilmestyivät syksyllä 2018. Listoille on koottu Keski-kirjastojen yhteisistä diplomivihkoista ne kirjat, jotka löytyvät Karstulan kirjaston kokoelmasta. Mukaan on otettu myös monia kivoja uutuuksia ja kiinnostavia klassikoita, joita ei ole Keski-kirjastojen listoilla.

Opettajat voivat käyttää Keski-kirjastojen yhteisiä diplomipohjia   ja Luetut kirjat -koontilomakkeita.

Listat eri luokka-asteille: Lukudiplomikuva

Eput

Toput

3.-4.-luokkalaiset

5.-6.-luokkalaiset

7.-8.-luokkalaiset

9.-luokkalaiset