Voimaa taiteesta (Hanke päättynyt)

Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven yhteinen kuvataidehanke VOIMAA TAITEESTA sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen suunnitteluvaihe on käynnissä ja toiminta alkaa neljässä kunnassa todennäköisesti lokakuussa. Hankevetäjäksi on valittu kuvataiteilija AMK Johanna Pisto.

Hankkeella on kolme osa-aluetta:

1. Ikäihmisten taideryhmä
Kuntiin perustettavissa ikäihmisten taideryhmissä tutustutaan kuvataiteeseen ja eri tekniikoihin  yhdistäen myös musiikkia, liikettä ja kuvan tekemistä. Vierailevan taitelijan johdolla ryhmät pääsevät tutustumaan myös hieman erikoisempiin menetelmiin.  Tavoitteena on jokaisen ryhmän kanssa toteuttaa yksi teos julkiselle paikalle. Taideryhmä tarjoaa  mahdollisuuden kokeilla kuvataideharrastusta ja sellaisia tekniikoita, joita voi kokeilla ja tehdämyös kotona ja harrastus voi jatkua myös hankkeen jälkeen. Hankeen lopuksi järjestetään taideryhmän näyttelyt kaikissa kunnissa.

2. Tapahtumia ja harrastustoimintaa haja-asutusalueille
Yksi osa hankkeesta on viedä harrastustoimintaa myös haja-asutusalueille, jotta kaikilla olisi tasapuolisesti mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Kylätuvilla toteutetaan taidekahviloita, joiden yhteydessä pidetään taidenäyttelyitä ja taidetyöpajoja. Tapahtumia markkinoidaan kaikille ikäryhmille ja pyritään tuomaan yhteen ikäihmisiä ja lapsiperheitä. Tavoitteena tuoda taide osaksi kylien tapahtumia, tuoda kylille yhdessä tekemistä ja sellaisia tapahtumamalleja, joita kyläläisten on helppo toteuttaa vaikka itse hankkeen jälkeen.

3. Kutsu taiteilija kotikäynnille
Yksi osa hankkeesta toteutetaan siten, että myös kotona yksin/syrjässä asuvat ikäihmiset pääsevät mukaan toimintaan. Taiteilijan voi kutsua kotiin kylään ja taiteilijan johdolla tutustutaan johonkin helppoon tekniikkaan, jota on mahdollista kokeilla kotona. Tavoitteena tarjota tekniikoita ja kuvan tekemistapoja, joita voi jatkossa harrastaa vaikka itsenäisesti kotona. Tehdään yhteistyötä kotihoidon ja vanhainkotien kanssa.

Hankkeen hallinnosta vastaa Karstulan kunta. Kyläyhdistykset, kylän toimijat ja iäkkäiden jo toimivat ryhmät voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan toimintaan Johanna Pistolle puh. 044 459 6657 johanna.pisto@karstula.fi

Aluetaiteilija Johanna Pisto

 Tutustu Voimaa taiteesta -hankkeeseen Alutetaiteiljan Youtube-kanvalla. Alla olevasta listasta pääset katsomaan hankkeen etenemistä ja tapahtumia matkan varrelta.

 

2017: 

2016:

Marraskuu 2016
.Lokakuu 2016