VAPAA-AIKA

Liikunta

 

Karstulan kunnan liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä asiakaslähtöiselle kuntalaisten monipuolisille liikuntaharrastuksille. Tavoitteena on tuottaa palveluja niin, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Tätä tehtävää toteutetaan seuraavin keinoin:

  • Tuetaan ja aktivoidaan paikallisia liikuntajärjestöjä.
  • Kannustetaan ihmisiä omaehtoiseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
  • Järjestetään itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuntalaisille liikuntatoimintaa.
  • Pidetään liikuntapaikat käyttökunnossa ja turvallisina.

Liikuntapaikkojen hoidosta, hankinnoista, työnjohdosta, kiinteistöistä ja kenttävarauksista vastaa kunnan tekninen palvelukeskus.

Koulukeskuksen sisäliikuntapaikkojen käyttövuoroista päättää salitoimikunta. Vuorot haetaan toukokuussa ja ne jaetaan hakemusten perusteella.  Vuorojen hakijoille ilmoitetaan myönnetyistä vuoroista.

Vapaita vakiovuoroja ja yksittäisitä salivuoroja voi kysyä liikuntasihteeri Heli Alapihalta. Ulkoliikuntapaikkojen vuorot varataan suoraan liikuntapaikkojen hoitaja Juha Riekolta.

 

Vakiovuorot kaudelle 2019-2020 haetaan toukokuu 2019 aikana tästä linkistä

 

Liikuntasihteeri, liikunnanohjaaja Heli Alapiha                                                                                               
puh. 044 459 6510                                                                                                             _10553              
heli.alapiha(at)karstula.fi

 

Ulkoliikuntapaikkojen hoito
Liikuntapaikkojen hoitaja Juha Riekko
puh. 044 459 6549
juha.riekko(at)karstula.fi

 

Ulkoliikuntapaikkojen työnjohto ja hankinnat
Yhdyskuntateknikko Niilo Heikkinen
puh.
044 459 6626
niilo.heikkinen(at)karstula.fi

 

Ladunajaja

Heikki Vainio

puh. 044 459 6684