LIIKUNTAPAIKAT

Uimarannat

Karstulassa on kaksi ns. virallista yleistä uimarantaa:

Lossinrannan uimala Pääjärven rannalla, osoite Meijeritie 5

  • hyppytorni (1 m,  3 m,  5 m)
  • vessat ja suihkut

Heikkilänmäen uimaranta Mustalammen rannalla

  • pukukopit

Karstulan kunta huolehtii näiden kahden rannan ylläpidosta ja seurannasta siten, että niitä on turvallista käyttää. Näiltä virallisilta rannoilta otetaan kolme kertaa kesässä vesinäytteet pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastajien toimesta. Näytteiden ottamisella varmistetaan uimarannan turvallinen käyttö vedenlaadun osalta.

Riuttaniemen ranta (Lossin ranta) on myös ns. valtakunnallinen leväseurantapiste. Rannasta käydään kesäisin kerran viikossa ottamassa näytteet sinilevän osalta. Heikkilänmäen uimarannan sinilevätilannetta seurataan uimaveden näytteenoton yhteydessä. Sinilevähavainto tehdään tarkastuksessa aistinvaraisesti eli havainnoidaan näkyykö vedessä sinilevähippuja tai lauttoja. Sinilevätilanne uimavesissä muuttuu nopeasti, jopa tuntien sisällä. Tämän vuoksi viikottainenkaan seuranta ei ole riittävää, vaan rantoja käyttävien toivotaan myös havainnoivan uimaveden laadun muutoksia ja ilmoittavan niistä kuntaan tai ympäristötoimelle.

Tietoa sinilevästä:
Runsas sinileväesiintymä veden pinnalla tai rannassa värjää veden usein vihreäksi tai sinivihreäksi. Esiintymä muistuttaa ulkomuodoltaan hiukan maalia tai sakeaa hernekeittoa. Vähäisempi sinileväesiintymä voi näkyä vedessä vihertävinä hiukkasina ja rannalla ohuina vihertävinä raitoina tai juovamaisina kasaumina.
Sinilevä voi aiheuttaa iholle joutuessa iho-oireita ja nieltynä vatsavaivoja tai jopa myrkytyksen. Löylyvetenä sinileväistä vettä ei tule käyttää, koska levämyrkyt vapautuvat tällöin hengitysilmaan.

Levätilanne voi vaihdella rannassa nopeastikin eri sää- ja tuuliolosuhteiden mukaan.

Kun havaitset vedessä selkeästi levää tai levälauttoja, tulee uimista ja veden käyttöä välttää!
Kun levää ei ole nähtävissä, voidaan vettä käyttää taas normaaliin tapaan.

Edellämainittujen, virallisten uimarantojen lisäksi Karstulan kunnan alueelta löytyy useita uimapaikkoja, kuten esimerkiksi Isohiekka (Rantakylä), Jyväsniemi (Pääjärvenmäki), Vahangan uimapaikka jne. Nämä uimapaikat eivät ole kunnan ylläpitämiä virallisia rantoja ja sen vuoksi niissä ei suoriteta em. valvontaa. Huomatuista veden laadun muutoksista (esimerkiksi sinilevähavainnoista) kannattaa käyttäjien kuitenkin ilmoittaa kunnan tekniselle toimelle.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen uimavesien seurannasta löydät lisätietoa täältä . Karstulan kunta tiedottaa tarvittaessa sinilevätilanteesta kotisivuillaan ja facebookissa sekä tuomalla uinti- ja vedenkäyttökieltoilmoituksen rannalle, jolla sinilevää on havaittu. Voit seurata Riuttaniemen rannan levätilannetta täältä.

Takaisin liikuntapaikat-sivulle