nuoret ja liikuntapieni

Action!

Nuoret

Karstulan kunnan nuorisopalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä asiakaslähtöiselle nuorisotyölle. Tavoitteena on tuottaa nuorten palveluja niin, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta ja erityisesti nuorten kasvua ja kehitystä. Tätä tehtävää nuorisopalvelut toteuttaa seuraavin keinoin:

  • Tuetaan ja aktivoidaan paikallisia nuorisojärjestöjä.
  • Kannustetaan nuoria omaehtoiseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen
  • Järjestetään itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuntalaisille vapaa-ajantoimintaa kuten nuorille leirejä, retkiä, kerhoja ja tapahtumia.
  • Pidetään nuorisotalo käyttökunnossa ja turvallisena.

Tutustu nuorisopalveluihin sivun vasemmasta laidasta ja seuraa ajankohtaisia asioita
Karstulan Nuorisotalon -facebook sivuilta!

 

Nuorisopalvelujen vastuualueen esimies
vapaa-aikasihteeri Risto Manni

puh. 044 459 6652